Skip to content
DUIDELIJK & BETROUWBAAR
KLEINE AANTALLEN MOGELIJK
GRATIS DIGITALE DRUKPROEF
ONLINE OFFERTE & BESTELLEN

Onze gedragscode

De onderstaande gedragscode is bedoeld om richtlijnen voor professioneel en maatschappelijk verantwoord ondernemen te verschaffen.

Hierbij verklaart H.A. de Kort's trading b.v. en Are Trading Belgium b.v. een gedragscode te onderschrijven, welke onderstaand is verwoord:

WETGEVING, ETHIEK & INTEGRITEIT
Wij voldoen aan de van toepassing zijnde lokale en internationale wet- en regelgeving.
Wij stellen ons professioneel, ethisch en met integriteit op in onze zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke activiteiten.
Wij zetten ons in voor het aanbieden van producten en diensten die op een maatschappelijk verantwoorde manier tot stand zijn gekomen, en die tijdens of na gebruik, geen schade veroorzaken aan mens, milieu of maatschappij.
Wij streven naar volledige klanttevredenheid.

TRANSPARANTIE & COMMUNICATIE
Wij streven ernaar om alle producten en diensten zo transparant en zo overzichtelijk mogelijk aan te bieden.
Wij zullen deze gedragscode toepassen en actief binnen onze onderneming en richting onze zakenpartners uitdragen.

INTERNATIONAAL ONDERNEMINGSBELEID
Wij handelen met respect voor de mensenrechten, natuur en milieu en de culturen van de landen waar wij, of onze leveranciers, zijn gevestigd.

Wij zijn ons ervan bewust dat er in de toeleveringsketens van onze producten in zogenaamde ‘lage lonen landen' diverse sociale- en milieuproblemen spelen, die onder meer samenhangen met lagere lokale ontwikkelingsniveaus, gebrekkige lokale wetgeving en/of een slechte handhaving van de lokale wetgeving van dat land. Wij streven er dan ook naar om deze omstandigheden, voor zover dat binnen onze invloedsfeer ligt, zoveel mogelijk te verbeteren.

Wij streven ernaar om uitsluitend samen te werken met, en producten af te nemen van, ondernemingen die geen dwangarbeid, kinderarbeid en/of discriminatie toepassen en die de vrijheid van vereniging van medewerkers respecteren.
Wij streven naar een betere milieuzorg in de gehele productketen en vragen van onze leveranciers dat zij in hun productieproces en afvalverwerking passende maatregelen treffen om het milieu en de natuur te beschermen.
Met ons eigen handelen houden wij zoveel mogelijk rekening met de noodzaak om het milieu, de volksgezondheid en de algemene veiligheid te beschermen.

Bedrijfsnaam:
H.A. de Kort's trading b.v. en Are Trading Belgium b.v.

Onderdeel van de Are Holding BV

 

 

Bestel online bedrukte en onbedrukte promotieartikelen, scherp geprijsd!

Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief met speciale aanbiedingen.